UK HB CH JP IN RU
T +31 (0)20 - 4458445

Eisenmann & Ravestijn winnen opnieuw Euribor-zaak tegen ING

31 januari 2018

Ook in hoger beroep vist de ING Bank NV achter het net in verband met de eenzijdige verhoging van de opslag van het krediet dat door haar rechtsvoorganger WestlandUtrecht Bank met Blosh BV was afgesloten. Het betreft een Euribor krediet.

Het gerechtshof overweegt dat Blosh gerechtvaardigd kon afgaan en mocht vertrouwen op het feit dat partijen bij het aangaan van de overeenkomst een afspraak hebben gemaakt over een vaste opslag gedurende de hele looptijd van het krediet.

ING is in de verhouding met de klant de professionele partij en opsteller van de contractdocumentatie. Blosh mocht derhalve afgaan op hetgeen daarin was afgesproken.

Het hof meent dat de bank zich rekenschap had moeten geven van de door haar gekozen bewoordingen in de overeenkomst en daarbij redelijkerwijs niet mag verwachten dat bij Blosh de kennis aanwezig was dat de ING zich op grond van het algemeen gebruik het recht voorbehield om de opslag eenzijdig te verhogen.

Het hof concludeert dan ook als volgt: “De conclusie moet derhalve zijn dat voor de hele looptijd van de overeenkomsten een vaste renteopslag van 1,70% is overeengekomen.

De directie van Blosh laat weten zeer verheugd te zijn met deze uitspraak. Advocaat Ron Eisenmann laat namens haar weten: “Het hof heeft duidelijk geoordeeld dat Blosh mocht afgaan op hetgeen bij aanvang van het krediet overeengekomen was. Het is volstrekt onlogisch dat klanten van de bank geacht worden allerlei achtergronden van het financieringsproduct te kennen. Dat kan van die ondernemers niet worden verlangd. Daar heeft het hof zich duidelijk over uitgesproken. Deze uitspraak van het Hof is niet alleen van belang voor Blosh in deze zaak, maar voor vele andere gelijksoortige kredieten die door WestlandUtrecht, ING en andere banken met ondernemers zijn aangegaan.

---

Lees ook dit artikel:

Eisenmann & Ravestijn winnen Euribor-zaak tegen ING

Terug naar het overzicht