Handelsrecht

Het handelsrecht is het rechtsgebied dat de positie van ondernemers in het rechtsverkeer regelt, in de meest brede zin van het woord.

Het handelsrecht heeft raakvlakken met andere rechtsgebieden, daar afspraken in de regel worden vastgelegd in overeenkomsten en worden beheerst door het verbintenissenrecht.

Eisenmann & Ravestijn Advocaten heeft ruime ervaring in alle facetten van het handelsrecht.