Incassorecht

Het incassorecht is het rechtsgebied dat vooral betrekking heeft op de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet nakomen, en op de wijze waarop schuldeisers hun vorderingen op hun schuldenaren kunnen verhalen.

Eisenmann & Ravestijn Advocaten heeft ruim twintig jaar ervaring in het incassorecht en staat zowel schuldeisers als schuldenaren bij in incassotrajecten.