Migratierecht

Het migratierecht is het rechtsgebied dat in Nederland de rechten en plichten van personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten regelt.

Bij migratierecht kan onder meer worden gedacht aan gezinshereniging, aanvraag als referent en verblijfsvergunningen.

Eisenmann & Ravestijn Advocaten biedt zowel vreemdelingen in Nederland als vreemdelingen in het buitenland juridisch advies en bijstand op maat.