Privacyrecht

Het privacyrecht is een verzamelnaam voor alle wet- en regelgeving die te maken heeft met het recht op bescherming van het privéleven van mensen, in de meest brede zin van het woord.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt er in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Voor organisaties, niet alleen bedrijven maar ook overheden en andere instellingen, betekent dit concreet een toename van het aantal verplichtingen en verantwoordelijkheden. Voor privépersonen (betrokkenen) betekent dit een versterking en uitbreiding van hun privacy rechten.

Eisenmann & Ravestijn Advocaten heeft ruime ervaring in het privacyrecht en begeleidt organisaties regelmatig bij de implementatie en toepassing van de AVG. Hieronder wordt onder meer begrepen het opstellen en beoordelen van privacy statements, privacy verklaringen en voorwaarden.