Procesrecht

Soms kan een geschil niet in goed overleg worden opgelost en zal deze moeten worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde, zoals de rechter.

Het burgerlijk procesrecht omvat alle regels die gelden voor dergelijke procedures. In dit kader kan onder meer worden gedacht aan procestermijnen, tot welke instantie men zich moet wenden en de formele eisen die aan processtukken worden gesteld.

Eisenmann & Ravestijn Advocaten staat regelmatig in de rechtszaal en heeft honderden succesvolle procedures gevoerd.