Op vakantie naar code oranje reden voor ontslag?

Ook in coronatijden gaan werknemers op vakantie. Zo ook een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (“DJI”), welke afgelopen zomer niet eerlijk was over zijn vakantiebestemming om zo niet in quarantaine te hoeven.

De werknemer in kwestie was al ca. dertig jaar in dienst bij de DJI, laatstelijk in de functie van Senior Complexbeveiliger.

Net als vele andere werkgevers, heeft ook DJI de nodige maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus onder werknemers en gedetineerden tegen te gaan. Voorafgaand aan de zomervakantieperiode heeft DJI haar werknemers aangegeven dat indien zij naar een rood of oranje gebied vertrekken voor vakantie en vervolgens niet terug kunnen komen naar Nederland of bij terugkomst in quarantaine moeten en daardoor niet tijdig terug aan het werk kunnen, er geen loondoorbetaling zal plaatsvinden maar dat zij dan extra vakantie-uren of onbetaald verlof moeten opnemen.

Werknemer is in de periode van 22 juli tot en met 15 augustus 2020 op vakantie naar Turkije – een oranje gebied – geweest. Aan zijn leidinggevende liet hij tijdens zijn vakantie via WhatsApp weten dat hij op dat moment in München was en dat hij Kreta en Rhodos had bezocht, waar toentertijd geen code oranje gold.

Op 16 augustus 2020 is werknemer weer op werk verschenen. Op vragen van zijn leidinggevende heeft hij geantwoord dat hij in Griekenland is geweest. Verschillende collega’s van werknemer verklaarden later dat hij wel degelijk ook in Turkije was geweest, maar zelf bleef hij herhaaldelijk ontkennen. In een e-mail aan het Hoofd Beveiliging heeft werknemer zijn verklaring bevestigd en geschreven dat hij tijdens zijn vakantie in Griekenland en Duitsland is geweest. Ook heeft werknemer zijn verklaring op verzoek van DJI onderbouwd door een ondertekend document te verstrekken met daarin gegevens van een retourvlucht tussen Düsseldorf en Rhodos.

Omdat DJI nog altijd onraad rook, werd het Bureau Integriteit (BI) ingeschakeld om uit te zoeken in welke landen werknemer vakantie had gevierd. In gesprek met een medewerker van het BI gaf werknemer uiteindelijk toch toe dat hij tijdens de vakantie in Turkije was geweest en dat hij dit voor zijn leidinggevende verzwegen had, uit angst dat hij in verband met een verplichte quarantaine over veertien dagen loon zou mislopen. Ook vertelde hij dat hij de vlieggegevens die hij aan DJI had overgelegd van internet had gehaald en bij het reisbureau heeft laten ondertekenen.

DJI stapte naar de rechter en verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Volgens DJI kan van haar als werkgever niet kan worden verwacht om de arbeidsovereenkomst in stand te houden met een werknemer die meerdere malen onwaarheden vertelt en dit probeert te onderbouwen met een vervalst document.

De kantonrechter was het met DJI eens en achtte de herhaaldelijke leugens en vervalsing van werknemer zo ernstig en verwijtbaar, dat van dat van DJI niet kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren.

Daarmee schoof de kantonrechter het beroep van werknemer op verzachtende omstandigheden opzij. De rechter oordeelde dat de genoemde omstandigheden niet opwogen tegen het ernstige plichtsverzuim waaraan werknemer zich met het herhaaldelijk liegen over zijn vakantiebestemming en de staving hiervan met een vervalst document schuldig had gemaakt. Ook gaf de kantonrechter aan dat de gevolgen van zijn handelen voor werknemer allemaal voorzienbaar waren voordat hij de verweten handelingen pleegde. Toch heeft hem dat er niet van weerhouden.


In de praktijk

Voor werkgevers geldt het advies duidelijk te communiceren over het gevoerde beleid. Dat kan bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of van toepassing verklaarde huisregels/een personeelshandboek. Het is aan te raden om zo nu en dan – met name vóór de vakantieperiodes – de regels nog eens op te frissen voor de werknemers.

Meer in het algemeen geldt dat op de werkgever de zorgplicht rust om een veilige werkomgeving aan werknemers te bieden. Dat betekent dat werkgevers alle nodige maatregelen moeten treffen die redelijkerwijs van hen verwacht kunnen worden. Het is aan te raden de maatregelen van het RIVM en het kabinet goed in de gaten te houden.

Voor de werknemers geldt dat het belangrijk is dat men zich – voor zover ze redelijk zijn – aan de regels houdt. Bovendien is het vanzelfsprekend dat het niet aan te raden is te liegen of valse documenten aan de werkgever te verstrekken. Met een beetje geluk en geduld zijn ook de Turkse stranden binnenkort weer voor iedereen toegankelijk.

Heft u vragen over de naleving van coronaregels op de werkvloer of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!