TikTok op de vingers getikt

Vandaag, op 22 juli 2021, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) bekend gemaakt videoapp TikTok een boete van EUR 750.000,- te hebben opgelegd wegens het schenden van de privacy van jonge kinderen.

De TikTok-app is ook in Nederland met ca. 3,5 miljoen gebruikers ongekend populair, waaronder vooral bij minderjarigen. Dat was ook de AP niet ontgaan, welke vorig jaar een uitgebreid onderzoek naar de app startte, omdat er zorgen waren over de privacy van kinderen.

De AP concludeerde dat in de periode tussen mei 2018 en juli 2020 aan gebruikers, veelal dus kinderen, bij de installatie van de app alleen een Engelstalige privacyverklaring werd getoond. De AP stelt zich op het standpunt dat nu de privacyverklaring niet in het Nederlands werd aangeboden, TikTok onvoldoende aan kinderen heeft uitgelegd hoe de app persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en verder gebruikt. Dat is in strijd met de privacywetgeving, waar het uitgangspunt is dat altijd duidelijk moet zijn wat er met de persoonsgegevens van betrokkenen gebeurt en met welk doel.

Daar komt bij dat in de privacywetgeving kinderen als een extra kwetsbare groep worden gezien, daar zij zich minder bewust zijn van de gevolgen van hun handelen. Dat strekt zich ook uit tot hun sociale media gebruik. Om die reden worden in de privacywetgeving (aanzienlijk) strengere eisen gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens van kinderen. In dat licht is een relatief hoge boete van EUR 750.000,- niet vreemd.

TikTok heeft laten weten bezwaar tegen de boete te hebben aangetekend.