Overdonderend bewijs

Het komt soms voor dat de rechter de rechtszaal verlaat om met eigen ogen zaken waar te nemen. Dat gebeurt in de Rijdende Rechter elke week, maar zo gewoon is dat niet dat een rechter de tuintjes van bewoners komt bekijken of de heg wel keurig op de erfgrens staat. De rechter oordeelt op basis van de stukken en daalt niet vaak af van zijn zetel om de gang van zaken te plaatse te bekijken.

Het kan echter wel heel handig zijn om de rechter uitdrukkelijk te verzoeken dat wel te doen. Zo ook in een zaak waar partijen twistten over de rem van een machine die hout moet sorteren. Door de producent was een speciale grijparm ontworpen en gemaakt om net gekapt hout op te pakken en ergens anders neer te leggen. Op papier zag het er heel ingenieus uit maar de koper klaagde dat de grijper alleen maar hele kleine boomstammen kon oppakken en er was nou juist overeengekomen dat de grijper bomen met een bepaalde diameter kon verwerken.

De rechter wilde het wel met zijn eigen ogen komen bekijken en stelde een tijd en plaats vast om de machine in actie te kunnen zien. Op de bewuste dag waren de partijen met hun advocaten aanwezig op het erf van de koper. De rechter was er natuurlijk en hij had zijn griffier meegenomen die alles moest noteren.

We begonnen de show met een kleine boomstam. De machine werd aangezet en met een speels gemak tilde de grijper de boomstam op en vervoerde die 30 meter om vervolgens netjes neer te leggen.

Een volgende – dikkere – boomstam werd op dezelfde manier netjes verwerkt. Maar toen kwamen we bij de kritische grens die partijen waren overeengekomen. De grijper kwam in beweging, de motor gromde hard en de boomstam werd omarmd door de grijper die de stam ogenschijnlijk moeiteloos van de grond tilde.

Op het moment dat de grijper de boomstam vervolgens de lucht in duwde om het te vervoeren, klapte de machine door de rem die de massa van de boomstam gewoon niet kon tillen. Van 20 meter hoogte donderde de boomstam naar beneden. Het gevaarte kwam met een enorme klap neer, nog geen meter van de rechter die verstijfd aan de grond stond genageld.

Toen iedereen van de schrik bekomen was en zich realiseerde dat de rechter bijna door de boomstam was geplet, zei de rechter rustig: “heren, dank u wel, ik heb genoeg gezien en we kunnen vertrekken.”

De volgende keer zal deze rechter wel twee keer nadenken voordat hij zijn warme en veilige rechtszaal verlaat om zijn leven te riskeren.

Case closed.