Pas op! Corona-boete ‘telt‘ voor twee

Hoe langer we in isolement zitten en hoe gunstiger de cijfers over slachtoffers en IC-bezetting zijn die elke dag bekend worden, hoe groter de verleiding voor sommigen om de coronamaatregelen aan de laars te lappen. Vooral jongeren zoeken elkaar op, vieren feestjes en de regering maakt zich nu al zorgen voor een warm – en daarmee druk – Pinksterweekend.

Ook het afgelopen weekend hebben we gezien dat parken vollopen en winkelstraten te druk zijn om anderhalve meter afstand te houden.

Er worden dan ook steeds meer boetes uitgeschreven voor samenscholen. In Nederland tot nog toe 8800. Dat lijkt veel maar het aantal valt in het niet bij andere Europese landen waar echt een zero-tolerance beleid wordt toegepast. In België bijvoorbeeld; 27.000 stuks en Frankrijk spant de kroon met bijna een miljoen boetes. In die landen wordt je niet eerst vriendelijk verzocht het park te verlaten en naar huis te gaan, maar krijg je gelijk een prent aan je broek.

Het is maar goed ook dat de politie in Nederland niet al te snel boetes uitschrijft want de gevolgen van een boete kunnen veel meer zijn dan het bedrag van EUR 390,- dat je moet betalen.

Wie in deze buitengewone tijden de coronamaatregelen overtreedt, moet het dan maar voelen, zou je kunnen zeggen. Alleen, wat vaak niet bekend is, dat zo’n boete ook betekent dat je een aantekening in de justitiële documentatie krijgt, in de volksmond een strafblad. En dat kan grote gevolgen hebben.

Wie voor zijn werk of stage (later) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet aanvragen, loopt grote kans die niet te krijgen. Een jongere die nu een boete wegens samenscholing krijgt, kan een baan bij de politie of bij de beveiliging wel vergeten. Of een student die mee wil doen aan een uitwisselingsprogramma in de VS, loopt de kans geen visum te krijgen vanwege dat strafblad.

Dat lijkt een onbedoeld en buitenproportioneel neveneffect te zijn van deze boetes maar dat is wel het gevolg. Die reis die je naar Amerika of Australië wilde maken, die laten je niet toe met een strafblad. Kun je wel over liegen op je visumaanvraag, maar dat is niet de bedoeling.

Het advies is dan ook om verzet aan te tekenen tegen de boetes, ook al erken je dat je fout zit. In veel gevallen seponeert het OM de boete alsnog en vervalt de boete en daarmee ook het strafblad. Zaken die wel voor de rechter komen leiden vaak tot een veel lagere straf of vernietiging van de beschikking.
De rechter weegt veel meer de omstandigheden van de overtreding en kijkt naar de gevolgen, bijvoorbeeld voor studie en werk.

Een boete van EUR 390,- is vervelend maar het niet krijgen van een VOG kan je toekomst echt in de weg zitten. Advies is daarom om in verzet te komen en je desnoods tot een advocaat te wenden. De belangen zijn groter dan je denkt.