Porno in de rechtszaal

Steeds vaker worden rechters verzocht te oordelen over ontslagen in verband met het bezoek van internet-porno op het werk. Vaak zijn dat dan ontslagen op staande voet omdat de werkgever een werknemer heeft betrapt die tijdens het werk – meestal veelvuldig – pornosites bezoekt en bekijkt.

Waar 10 jaar geleden een gegeven ontslag op staande voet in verband met het regelmatig bekijken van porno op het werk bijna altijd door de rechter in stand werd gelaten, is er de laatste jaren wel een kentering waar te nemen. Steeds meer wordt door de rechter gekeken naar de omstandigheden en de gevolgen van het ontslag. Hoe vaak zijn er sites bezocht? Is dat tijdens de pauze gedaan of onder werktijd? Maar veruit de belangrijkste vragen zijn: is er een beleid over het bezoek van pornosites op het werk en wat zijn de gevolgen van het ontslag voor de medewerker in kwestie?

Hoewel we allemaal weten dat het niet handig is om in de tijd van de baas te veel te surfen voor niet werk gerelateerde zaken, hechten de rechters er steeds zwaarder aan of de werkgever dat wel expliciet duidelijk heeft gemaakt.
Een werkgever doet er daarom goed aan om de spelregels over het privé gebruik van internet op het werk goed vast te leggen en te communiceren. Hoe meer grijs gebied er is, hoe sneller de rechter een ontslag op staande voet wegens internetmisbruik zal vernietigen.

Ook de gevolgen van een ontslag op staande voet worden steeds meer van belang. Iemand die na 20 jaar dienstverband zo maar de laan uit wordt gestuurd wegens het bezoek van porno, dat gaat niet meer op. Er moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden, zoals het veelvoudig bezoek, de hiervoor genoemde waarschuwing en/of specifieke werk gerelateerde verzwarende omstandigheden. Bijvoorbeeld een leraar op een school of een manager met een leidinggevende functie.

Wat zeker ook meespeelt zijn de huidige economische omstandigheden. Je hebt niet zo maar een baan en een ontslag op staande voet zorgt er voor dat je ook geen aanspraak op WW-uitkering hebt. De rechter laat al die omstandigheden zwaarder meewegen dan vroeger.
Dit alles wil niet zeggen dat de medewerkers hun gang kunnen gaan. Het gaat nog heel vaak mis voor de werknemer die pornosites tijdens werktijd bekijkt en zelfs als een ontslag op staande voet in de rechtszaal geen stand houdt, is de rechter heel vaak van oordeel dat de arbeidsovereenkomst wegens een vertrouwensbreuk moet worden beëindigd.

Alle reden dus om goed na te denken voordat u de vraag die op uw beeldscherm verschijnt of u 18 jaar of ouder bent met JA beantwoordt…


Gepubliceerd in De Groene Venen van 23 mei 2014