The war on using drugs

De beelden van het lichaam van een goede buur en een geweldige confrère liggen nog vers op het netvlies. Derk Wiersum werd voor zijn huis in koelen bloede neergeschoten en laat een vrouw en twee kindertjes achter.

Maar hij laat ook ons allen achter met het gevoel dat de Nederland er weer iets erger aan toe is, dat weer een haast voor onmogelijk gehouden donkere grens is overschreden, dat we de controle aan het verliezen zijn.

Dat gevoel en de werkelijkheid van zijn moord zal de politiek in actie moeten brengen. De minister zal verder moeten kijken dan hem lief is en meer maatregelen moeten treffen dan in onze samenleving gewenst is.

Wat mij betreft betekent dat ook dat we een oorlog moeten gaan voeren tegen het drugsgebruik. Natuurlijk zijn de vele mensen onder ons die in het weekend een lijntje snuiven niet verantwoordelijk voor de moord op Derk, maar er ligt wel een verband tussen de afzetmarkt voor cocaïne en de parallelle economie waarbinnen smokkel en handel plaats vinden.

Het druggebruik onder sommigen is gewoon en bereikbaar geworden. Cocaïne op bestelling, met een scooter binnen 20 minuten geleverd is de normaalste gang van zaken. Maar we moeten beseffen dat achter die bezorgdiensten een vreselijke en nietsontziende maffia schuilgaat.

De cocaïnegebruiker dient zich dat te beseffen, wij dienen dat te beseffen en de minister moet daarnaar gaan handelen. Zoals wij vinden dat wij als piepklein landje een milieu deltaplan moeten opstellen, ondanks dat het een druppel op een gloeiende plaat is, zo ook zullen we de oorlog tegen drugsgebruik moeten gaan voeren.

We kunnen ons als samenleving niet veroorloven dat maffia-bendes de dienst gaan uitmaken en wij als burgers het risico lopen daar onderdeel van uit te maken. We gunnen het immers niemand dat zijn broer wordt vermoord omdat die kroongetuige is, er een vergismoord op je naaste wordt gepleegd, je in een buurthuis per ongeluk wordt neergeschoten als tiener, of je vader en man in de uitoefening van zijn beroep als advocaat wordt vermoord.

Als wij niet willen riskeren om het volgende slachtoffer te zijn, zullen wij actief de samenleving moeten bijstaan. Dat betekent cocaïne uit onze samenleving verwijderen. Goedschiks en kwaadschiks. Wij als burgers zijn aan zet. Dat verdient de nagedachtenis aan Derk.