Foto’s op de wc

Over het privacyrecht van werknemers in arbeidsrelaties schrijven wij met enige regelmaat. Onlangs deed de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak, waarin de botsing tussen twee fundamentele rechten aan bod kwam; te weten het recht van werknemer op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer enerzijds en het recht van werkgever op de vrijheid van meningsuiting anderzijds.

Het volgende was aan de hand. Werknemer belandde, na zelf ontslag te hebben genomen, in een conflict met zijn (ex) werkgever over niet-betaald salaris. Werknemer meende ca. een bedrag groot € 280,- te weinig aan loon te hebben ontvangen en voorts had werkgever geen deugdelijke eindafrekening opgemaakt.

Werknemer zat op het moment dat de onenigheid over het achterstallig salaris speelde, maart 2018, in de gemeenteraad en op dat moment waren de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande.
Het conflict laaide zo hoog op dat werkgever op een zeker moment een foto van werknemer op de openbare Facebookpagina van de betreffende politieke partij plaatse. Op deze foto was werknemer zittend op een wc te zien met een wc-rol in zijn hand.

Om het nog erger te maken; de foto wordt een aantal maal gedeeld en iemand reageert erop met ‘Je hebt hem mooi te kakken gezet!’
Werknemer vorderde naast het achterstallig salaris – onder meer – een schadevergoeding ten bedrage van € 2.500,- wegens aantasting van zijn eer en goede naam.

Werkgever voert o.a. als verweer aan dat de foto met toestemming van werknemer is gemaakt, dat het plaatsen van de foto op facebook niet als doel had om werknemer in zijn goede naam aan te tasten en dat de foto zonder nadere toelichting is geplaatst. Bovendien, zo stelt werkgever: “gaan ook politici naar het toilet en moet werknemer er rekening mee houden dat zijn beeltenis van tijd tot tijd op het internet verschijnt.”

Dat verweer ging er bij de rechtbank niet in. Door werkgever was geen enkel te rechtvaardigen (algemeen) belang aangevoerd om op deze wijze gebruik te maken van de foto van werknemer, zittend op een toilet met een wc-rol in zijn hand, zo oordeelt de rechter. Het plaatsen van de foto was onrechtmatig en daar moest werkgever voor boeten door uiteindelijk een schadevergoeding ten bedrage van € 500,- te betalen.

Het gedrag van werkgever kan dus niet door de beugel en de rechtbank kent een schadevergoeding toe van € 500,-.

Tip: Werkgevers moeten niet alleen om bovenstaande redenen bedachtzaam zijn met het online plaatsen van foto’s van werknemers, maar ook omdat dit onder de AVG niet zomaar is toegestaan!